Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 14. istung Pajusi rahvamajas 20.09.2018

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 14. istung toimub neljapäeval, 20. septembril 2018 algusega kell 15.00 Pajusi rahvamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Põltsamaa Valla Päevakeskuse põhimääruse kehtestamine

Ettekandja päevakeskuse juhataja Heiki Rosin, kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Merle Mölder

2. Arvamuse andmine Rõstla III dolokivikarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse ja tehtava otsuse eelnõu kohta

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

3. Põltsamaa valla 2018., 2019., 2020. ja 2021. aasta majandusaasta aruande auditeerimise hanke korraldamine

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar, kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees Rauno Kuus

4. Informatsioon Põltsamaa valla jäätmekava 2018-2023 eelnõu kohta

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

5. Informatsioon Põltsamaa valla arengukava aastani 2040, sealh Põltsamaa valla eelarvestrateegia 2019-2022 eelnõu kohta

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar

6. Informatsioon Lustivere mõisa remonditööde vajadusest

Ettekandja MTÜ Lustivere Hooldekodu juhatuse liige Hille Uus

7. Sihtasutuse Saagu Valgus perekeskuste pilootprojekti tutvustus

Ettekandja SA Saagu Valgus projektijuht/uuringu koordinaator Tiina Tõemets

8. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja vallavanem Margus Möldri