Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 13. istung Kamari seltsimajas 16.08.2018


Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 13. istung toimub neljapäeval, 16. augustil 2018 algusega kell 15.00 Kamari seltsimajas.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi põhimääruse kehtestamine

Ettekandja Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktor Aimar Arula, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Olev Teder

2. Põltsamaa Muusikakooli põhimääruse kehtestamine

Ettekandja Põltsamaa Muusikakooli direktor Hannes Männik, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Olev Teder

3. Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kehtestamine (2. lugemine)

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Olev Teder

4. Mittetulundusliku tegevuse toetamise korra kehtestamine

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters, kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Erkki Keldo

5. Põltsamaa valla korraldatava elutähtsa teenuse kirjelduse ja toimepidevuse nõuete kehtestamine

Ettekandja teedespetsialist Aivar Aigro, kaasettekandja maaelukomisjoni liige Lembit Paal

6. Põltsamaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kehtestamine (2. lugemine)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

7. Põltsamaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kehtestamine (2. lugemine)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

8. Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskirja kehtestamine (2. lugemine)

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

9. Vee-ettevõtja määramine ja vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamine

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

10. Jäätmeseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

11. Põltsamaa Vallavolikogu 21. novembri 2017 määruse nr 2 „Põltsamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise  ja täitmise kord" muutmine

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

12. Kaasava eelarve menetlemise korra kehtestamine (2. lugemine)

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

13. Loa andmine kinnisasja omandamiseks

Ettekandja maaspetsialist Gerli Reiman, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

14. Jõeääre detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Ettekandja planeeringuspetsialist Anti Annus, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

15. Lille tänav 2 koolikompleksi detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Ettekandja planeeringuspetsialist Anti Annus, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

16. Uue-Põltsamaa mõisa detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine LISA 1

Ettekandja planeeringuspetsialist Anti Annus, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

17. Veski II MÜ Ida osa detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine LISA 1

Ettekandja planeeringuspetsialist Anti Annus, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

18. Informatsioon reservfondi kasutamise ja eelarve täitmise kohta 31.07 seisuga
LISA 1
(tulu), LISA 2 (kulu), LISA 3 (reservfondi kasutamine)

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar

19. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm