KOV infosüsteemide ISKE nõuetega vastavusse viimine

  

Põltsamaa Vallavalitsus osaleb projektipartnerina Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest rahastatavas Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse projektis „KOV infosüsteemide ISKE nõuetega vastavusse viimine".

Projektiinfo