Hanked

15.11.18

 

Andmed teostatud ja teostamisel riigihangete kohta asuvad Riigihangete Registris.

Alla riigihangete piirmäära teostatavatel hangetel lähtutakse Põltsamaa Vallavolikogu 15.02.2018 määrusega nr 5 kehtestatud Põltsamaa valla hankekorrast.

 

Põltsamaa Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste hankeplaanid

26.02.19

 

HANKEPLAAN 2019

HANKEPLAAN 2018