Vaibla puhkebaas


Põltsamaa vallale kuuluva Vaibla puhkebaasi kasutamise hinnad (01.03.2018):

  Ööpäeva eest
Kogu kompleksi kasutamine (maja ja saun) E-N 250,00
Kogu kompleksi kasutamine (maja ja saun) R-P 300,00
Magamiskoht majas 20,00
Telkimisel ühe telgi koht 20,00

 

Vaibla puhkebaasi kasutamise tingimused ja kord
 
1. Põltsamaa Vallavalitsus loob tingimused vaba aja veetmiseks ja pakub teenust laste ja noorte vaba aja eesmärgistatud tegevuseks (lastelaagrid, õppepäevad, spordilaagrid), samuti teistele isikutele vastavalt broneerimise järjekorrale.
 
2. Puhkebaasi vara sihtotstarbelise kasutamise ja vara säilimise eest vastutab puhkebaasi valvur.
 
3. Põltsamaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste korraldatud lastelaagritele (v.a projektilaagrid) on puhkebaasi kasutamine tasuta, kusjuures nende asutuste poolt puhkebaasi kasutamise broneerimine toimub vastavalt käesoleva korra punktile 5.
 
4. Puhkebaasi soodushinnaga ja tasuta kasutamise kohta teiste (v.a punktis 3 nimetatud asutused) isikute poolt teeb vajadusel otsuse vallavalitsus teenuse tellija põhjendatud taotluse alusel.
 
5. Puhkebaasi kasutusaegade broneerimine toimub telefonil 5191 9449, kust edastatakse andmed puhkebaasi valvurile (telefon 523 8803). Sauna, magamiskohta majas või telgikohta ei saa broneerida juhul, kui kogu kompleks on broneeritud. Broneeritud ajaga seotud asjaolude muutumisel kas kliendi või teenuse pakkuja poolt peab teavitamine toimuma vastastikku koheselt, et ära hoida hilisemaid kaebusi.
 
6. Tellija tasub broneerimisel 20% teenuse hinnast Põltsamaa Vallavalitsuse arvelduskontole EE171010152000462007 (SEB Pank) või arvelduskontole EE522200001120094050 (Swedbank). Broneeringu tühistamisel varem kui üks kuu enne kasutamise aega, makstakse tagasi 50% broneeringu summast. Broneeringu tühistamisel hiljem kui üks kuu enne kasutamise aega broneeringu summat ei tagastata.
 
7. Teenuse kogumaksumus peab olema laekunud hiljemalt 3 tööpäeva enne broneeringu kasutamist. Juhul kui tasu laekunud ei ole, on puhkebaasi valvuril kohustus teenuse tarbijat puhkebaasi territooriumile mitte lubada.
 
8. Teenuse kasutusjärgne ruumide koristamine toimub kliendi poolt. Enne teenuse kasutamist tasub klient puhkebaasis kohapeal tagatisraha 10 eurot valvurile, kes tagastab selle koheselt peale ruumide üleandmist, kui ei ole tekitatud kahjusid ja ruumid on kliendi poolt koristatud.