Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi mnt 1 ja Tallinna mnt 4a ning lähiala detailplaneeringu avaliku arutelu.

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab 28. mail 2020 algusega kell 17.00 vallavalitsuse Viljandi mnt 3 saalis Põltsamaa linnas, Viljandi mnt 1 ja Tallinna mnt 4a ning lähiala detailplaneeringu avaliku arutelu.

Planeering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Põltsamaa Vallavalitsuse 16.03.2020 korraldusega nr 2-3/2020/95, mis toimus ajavahemikus 03. kuni 22. aprill 2020.

Planeeringuala asub ligikaudu 1,26 ha suurusele alal Põltsamaa linnas, kinnistutel Viljandi mnt 1 (61801:001:0169), Tallinna mnt 4a (61801:001:0171) ja osaliselt Viljandi mnt 3 (61801:001:0170). Planeeringu eesmärgiks on kaubandushoonete, rajatiste, juurdepääsude ja maakasutuse planeerimine.

Planeeringulahendusega saab tutvuda Põltsamaa valla veebilehe lingil: www.poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud .

Täiendav info, planeeringuspetsialist Anti Annus, tel: 5860 1042; e-post: anti.annus@poltsamaa.ee