Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavolikogu algatas eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise teade
 
Põltsamaa Vallavalitsus teatab, et Põltsamaa Vallavolikogu 30.12.2021 otsusega nr 1-3/2021/59 algatati kogu Põltsamaa valla territooriumil (pindala 889,56 km2) kohaliku omavalitsuse eriplaneering ja planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivaima asukoha leidmiseks ning seejärel detailse lahenduse koostamiseks. Planeeringualal valitakse asukoha eelvaliku etapis eriplaneeringu koostamise ning selle tarbeks läbiviidavate alusuuringute tulemusel üks või mitu tuuleparkide püstitamiseks sobivat asukohta ning seejärel koostatakse detailne lahendus.
 
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise otsusega on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel tööaegadel Põltsamaa Vallavalitsuses (Lossi tn 9, Põltsamaa linn) ja valla kodulehel www.poltsamaa.ee .
 
Informatsiooni planeeringu kohta saab Põltsamaa Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuspetsialistilt tel  5309 6850, e-mail kersti.viggor@poltsamaa.ee .