Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavalitsuse 17.01.2022 istungi päevakord

 

Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval, 17. jaanuaril algusega kell 9.00  Lossi 9 I korruse nõupidamiste ruumis ja Teamsis

 

Päevakorra projekt:

 

1. Põltsamaa vallale kuuluvate kinnisasjadele ja katastriüksusele sundvalduse seadmine

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks(eelnõu 13)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

2. Puurmani alevikus Tallinna mnt 11 kinnisasjale sundvalduse seadmine OÜ SONICTEST kasuks (eelnõu 14)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

3. Põltsamaa linnas Kuuse tn 19 kinnisasjale sundvalduse seadmine Adven Eesti AS kasuks (eelnõu 15)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

4. Riigihanke tulemuste kinnitamine (eelnõu 16)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

5. Vallavara võõrandamiseks enampakkumise läbiviimine (eelnõu 17)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

6. Eelarve muudatusettepanekute arutelu.

Muudatusettepanekuid tutvustab abivallavanem Kristi Klaos

 

7. Kohapeal algatatud küsimused ja vallavalitsuse informatsioon