Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavalitsus võtab vastu majanumbri sooviavaldusi

Põltsamaa Vallavalitsus on järk-järgult uuendanud mitmetes asulates tänavate aadressiandmeid. Enamjaolt on muudetud majade numbreid, kuid on määratud ka uued tänava nimed. Muudatusi on tehtud vastavalt kohanimeseadusele, ruumiandmete seadusele ja Põltsamaa Vallavolikogu 17. mai 2018 määrusele nr 21 „Kohanime määramise kord". 
 
Kohalik omavalitsus peab ruumiandmete seaduse kohaselt tagama koha-aadresside määramise ja nõuetele vastavuse. Aadressitoimingud on koha-aadressi määramine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine ning koha-aadressiga seotud aadressiandmete muutmine. Koha-aadresside määramise, aadressiandmete töötlemise ja aadressiteenuste osutamise põhimõtted sätestab Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007.a määrus nr 251 "Aadressiandmete süsteem". Aadressiandmete süsteemi eesmärk on tagada aadressiobjektide selge ja arusaadav määratlemine nii nende asukohas kui ka andmekogudes ja registrites. Koha-aadress peab tagama, et aadressi omav objekt oleks hästi leitav - näiteks kiirabi ja päästeteenistus jõuaksid kriisiolukorras sihtkohta kiiremini kohale.
 
Algupäraselt jäeti majasiltide vahetamise kohustus kinnistu omanikele, kuid kuna see mõjutab paljusid, siis muudatuste kiiremaks juurutamiseks jäi Põltsamaa Vallavalitsus seisukohale, et soovijatele tuleks tellida uued majanumbrid. Samas võeti arvesse, et kinnistu omanikul on õigus tellida omale ise majanumber, sest vallavalitsuse poolt tellitavad numbrid oleksid standardse lahendusega.  
 
Palume esitada uue majanumbri sooviavaldus septembrikuu jooksul Põltsamaa Vallavalitsusele. Sooviavaldus võib olla vabas vormis, kuid peab sisaldama avalduse esitaja nime, kontaktandmeid ja uut majanumbrit vajava elukoha aadressi. 
 
Sooviavaldused saata e-postile info@poltsamaa.ee või tuua paberil järgnevatele aadressitele:
1. Põltsamaa linn, Lossi tn 9;
2. Põltsamaa linn, Viljandi mnt 3;
3. Puurmani alevik, Tallinna mnt 1.
 
Lisainformatsioon
Mark Liivamägi
majandusosakonna juhataja
tel 5308 1082