Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavalitsus otsib vallamaja ümberprojekteerijat

Pakkumuskutse Põltsamaa linnas Lossi tänav 9 vallamaja ümberehitamise projekteerimiseks
 
Põltsamaa Vallavalitsus kutsub teid esitama hinnapakkumist Lossi tänav 9 vallamaja ümberehitamise projekteerimiseks vastavalt lisas 2 toodud tingimustele. Põltsamaa Vallavalitsusel on õigus kõik hinnapakkumused tagasi lükata, kui esitatud pakkumushind ületab vallavalitsuse kasutuses olevaid vahendeid ja hange ei ole selle hinnaga otstarbekas. Pakkumus peab olema jõus 30 päeva.
 
Projekteerimiseks vajalik lisateave: Kersti Viggor tel 5345 2260, kersti.viggor@poltsamaa.ee.
Hinnapakkumuse esitamise tähtaeg on 30. september 2019. a kell 15.00.
Hinnapakkumine saata info@poltsamaa.ee
 
LISAD:
  1. Lähteülesanne
  2. Joonised
  3. Ruumiplaan
  4. Ventilatsioon