Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavalitsus otsib Põltsamaa Haldusele juhatajat

 

Põltsamaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi 

PÕLTSAMAA HALDUSE JUHATAJA ametikohale

 

Põltsamaa Haldus on Põltsamaa Vallavalitsuse hallatav asutus, mille tegevuse eesmärgiks on Põltsamaa valla ameti- ja hallatavatele asutustele tingimuste loomine nende põhifunktsioonide täitmiseks ja vallavara efektiivne ning säästlik kasutamine.

Juhataja ülesandeks on Põltsamaa Halduse tegevuse korraldamine ning asutuse majandus- ja finantstegevuse eest vastutamine.

Tööülesannete täpsem kirjeldus on Põltsamaa Halduse juhataja ametijuhendis (Põltsamaa Halduse juhataja ametijuhend).

Ametikoha asukoht: Põltsamaa valla haldusterritoorium

Ametikoha koormus ja tähtaeg: täiskoormus, tähtajatu

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

 

Nõudmised kandidaadile:

 • kõrgharidus;
 • vähemalt 2-aastane juhtimisalane töökogemus;
 • dokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
 • heal tasemel arvuti kasutamise oskus;
 • hea analüüsi- ja planeerimisvõime ning tehniline taip;
 • algatus-, otsustus- ja vastutusvõime, hea pingetaluvus;
 • suhtlemis- ja eneseväljendusoskus ning empaatiavõime;
 • B-kategooria juhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus.

Kasuks tuleb:

 • insener-tehniline haridus;
 • varasem riigihangete läbiviimise kogemus;
 • varasem töökogemus avalikus sektoris;

Omalt poolt pakume:

 • põhipalka 1800 eurot kuus (bruto), katseajal kuni 10% põhipalgast madalam;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
 • paindlikku tööaega.

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • kandideerimisavaldus;
 • elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk A4 formaadis);
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 24. mail 2020 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Põltsamaa Halduse juhataja konkurss".

Lisainfo: abivallavanem Karro Külanurm, e-post karro.kulanurm@poltsamaa.ee, telefon 505 7909.