Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavalitsus kutsub noori ja noorsootöötegijaid osalema rahuloluküsitluses

Põltsamaa Vallavalitsus kutsub Põltsamaa valla noori ja vallas tegutsevaid noorsootöötajaid, noorteorganisatsioone- ja ühendusi ning noorsootööasutusi ja noorsootöö teenuse pakkujaid osalema uuringus. 
 
Rahulolu-uuring viiakse läbi seoses noorsootöö hindamisega. Põltsamaa vald soovib hinnata noorsootöö hetkeolukorda ning pöörata noortega tehtava töö arendamisel rohkem tähelepanu noorte ja noorsootöötajate vajadustele. Vastused aitavad meid edasisel noorte arengut toetava tegevuse planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel.  
 
 
Küsimustikule vastaja jääb anonüümseks: see tähendab, et nime ankeedis ei küsita.  Küsimused hõlmavad 2019/2020 õppeaastat ehk ajavahemikku 2019. aasta septembrist 2020. aasta aprillini.
 
Rohkem infot jagab noorsootööspetsialist Annika Kallasmaa (annika.kallasmaa@poltsamaa.ee, tel.  5394 3940).