Uudised ja teated

« Tagasi

Vahearuanne haridusvõrgu ümberkorraldamisest Põltsamaa vallas

Eelmise aasta lõpus võttis Põltsamaa Vallavolikogu vastu otsuse, mis keerab uue lehekülje valla hariduskorralduses. 1. septembrist 2021 jätkavad vallas kolm haridusasutust:

  • Põltsamaa Ühisgümnaasium õppekohtadega Põltsamaal, Adaveres, Lustiveres ja Vägaris. Lustiveres 7. klassi sügisel ei avata, 8. ja 9. klassi minejad saavad kooli lõpetada seal. Paari aasta pärast muutub Lustivere kool 6-klassiliseks. Vägaris avatakse tänavu viimast korda 4. klass, aasta pärast muutub kool 3-klassiliseks.
  • Põltsamaa Valla Lasteaed õppekohtadega Põltsamaa linnas, Adaveres, Eskus, Lustiveres, Pisisaares ja Vägaris
  • Puurmani Mõisakool, millega liidetakse sügisest ka lasteaed Siilipesa.

Põhimõtteliste otsuste järel volikogus oleme alustanud sisulist ettevalmistusi haridusvõrgu ümberkorraldamiseks. Esimeste ülesannetena tuli meil haridusasutustega läbi vaielda ja kokku leppida uus haridusasutuste struktuur, õppekavad ja transpordikorraldus. Lisaks tuli lahendada mitmed tehnilised ja praktilised küsimused: korrastada uute asutuste dokumentatsioon, korraldada töötajate teavitus, taotleda Puurmani Mõisakooli koolitusloa muutmist ja koolitusluba Põltsamaa Valla Lasteaiale.

Lasteaiale ei olnud vaja üksnes koolitusluba. Tuli leida ka juht, kes asub lasteaedadega seotud muutusi ellu viima. Alates 26. aprillist töötab sellel kohal kodulinna tagasi pöördunud Annika Madisson, kellel on kuhjaga lasteaia juhtimise kogemusi. Annika ülesandeks on praegu oma meeskonna moodustamine.

Rääkides veel lasteaedadest, siis meil on  suur rõõm näha, kuidas endise lauluväljaku alale on kerkimas uus Põltsamaa linna lasteaed. Kuni 300 last mahutav lasteaed valmib 2022. aasta juunis.  Kutsume kõiki osalema uue lasteaia nimekonkursil.

 

Muudest tegemistest

Haridusvõrgu ümberkorraldusi veab Põltsamaa Vallavolikogu hariduskomisjon, kelle initsiatiivil on kokku kutsutud mitmed  töörühmad. Neis löövad kaasa vallavalitsuse ametnikud, haridusasutuste direktorid, õppealajuhatajad ja vajadusel erialaspetsialistid.

Tänaseks on töö lõpetanud haridusasutuste struktuuri töörühm ja lasteaia õppekava töörühm. Esimene neist esitas vallavalitsusele kinnitamiseks Põltsamaa Valla Lasteaia, Puurmani Mõisakooli ja Põltsamaa Ühisgümnaasiumi töötajate koosseisud, kes alustavad tööd 1. septembrist. Teine valmistas ette lasteaia koolitusloa taotluse haridus- ja teadusministeeriumile.  Suurema osa tööst on teinud ka põhimääruste töögrupp, kelle ülesandeks oli korrastada haridusasutuste dokumentatsioon.

Kõige rohkem tööd on olnud kooli õppekava töögrupil, kel tuleb „sulatada kokku" valla kuue kooli õppekavad ning ühtlustada tunnijaotuplaanid, valikained ja hindamissüsteem. See on üks meie haridusreformi keskseid teemasid. Õppekava kokku sulatamise aluseks võeti rajad, mida mööda Põltsamaa Ühisgümnaasium juba praegu astub – ettevõtliku kooli aluspõhimõtted ja tugevad digipädevused. Lisati parim teiste koolide õppekavadest, kohendati tunnijaotusplaani ja jälgiti riikliku õppekava suuniseid. Pinget lisab ajaline raamistik – põhiosas peab uus õppekava olema valmis uueks õppeaastaks. Parima tulemuse nimel oleme kohtunud ainesektsioonide esindajatega ja võtnud vastu mitmeid ettepanekuid õpetajatelt.

Tõsiseks väljakutseks on ka transpordivõrgu korrastamine. Praegu on Põltsamaa ümbruses elavad lapsed sõitnud kooli ja koju maakonnaliinide bussidega. Eraldi õpilasliin on Põltsamaa vallas käigus ainult Puurmani ümbruses. Samuti sõidutatakse Siimustisse Kiigemetsa kooli. Pärast koolivõrgu muutust ei pruugi maakonna liinivõrk enam teenindada meid parimal moel. Seepärast otsime esimeses järjekorras lahendusi sellele, kuidas saada toimima Puurmani ja Põltsamaa vaheline liiklus ning tagada Esku ja Pisisaare suunalt tulevatele  lastele võimalikult mugav koolijõudmine.

Väga olulisel kohal on kvaliteetsete tugiteenuste pakkumine haridusasutustes. Struktuuri on loodud piisav hulk sotsiaalpedagoogide, logopeedide ja eripedagoogide ametikohti. On loodud ka tugiteenuste juhi ametikoht, kelle ülesandeks on viia abi parimal moel lasteni. Tugiteenuste töögrupp on kaardistanud erinevad vajadused ning liigutakse lahenduste leidmise suunas.

IT töörühm on kaardistanud kõik olemasolevad vahendid, inimesed ja oskused. Usun, et reformi tulemusena saab kogu haridusasutuste IT-taristu paremaks. Põltsamaa Valla Lasteaia struktuuri on loodud IT-spetsialisti ametikoht, et ka lasteaias oleks tugi ja korras vahendid tagatud.

Ümberkorralduste käigus oleme jõudnud järeldusele, et arengukavade töögrupid, kuhu kaasatakse lisaks juba eelnevalt mainitud töörühmadele ka hoolekogude ja õpilasesinduste esindajad, saavad alustada tööd kooliaasta lõpus ning töö tulemus ehk valmis arengukavad võiksid jõuda volikogusse kinnitamiseks sügisel.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et tööd on veel kuhjaga, aga 1. septembrist saavad kõik meie kolm õppeasutust õppetööga alustada. Muutusi on kindlasti kõigil – nii õpilastel, õpetajatel, lastevanematel kui ka kogukondade liikmetel, kuid liigime ikka sinnapoole, et meie lapsed saaksid parima võimaliku hariduse.

 

Silja Peters

haridus- ja kultuuriosakonna juhataja