Uudised ja teated

« Tagasi

Uue-Põltsamaa mõisa detailplaneeringu lähteseisukohtade avalikustamine


Vastavalt planeerimisseaduse § 81 lõikele 6 avalikustab Põltsamaa Vallavalitsus käesolevaga Uue-Põltsamaa mõisa detailplaneeringu lähteseisukohtade kavatsuse, ametkondade arvamused ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu.

Lisadokumendid: