Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade vallavalitsuse 25. mai istungist

  • Eraldati Põltsamaa valla 2021. aasta reservfondist 6 209 eurot Lustivere Põhikoolile internetivõrgu väljaehitamiseks.
  • Tunnistati lootusetuks ja kanti Põltsamaa Vallavalitsuse bilansist välja 10 nõuet kogusummas 660,33 eurot.
  • Volitati vallavanemat Andres Vääni esindama Põltsamaa valda Tiigi kinnisasja võõrandamisega seotud notariaalse toimingu tegemisel. Põltsamaa Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega taotles Põltsamaa Vallavalitsus riigi omandis oleva Põltsamaa linnas asuva Tiigi kinnisasja tasuta võõrandamist, et rajada sinna uus hooldekodu. Kinnisasja osaks on lisaks hooldekodu alusele maale 1635m2 elamumaad. Põltsamaa vald on kohustatud enne võõrandamislepingu sõlmimist tasuma elamumaa osa väärtuse 2860 eurot.
  • Muudeti Põltsamaa Vallavalitsuse 30.03.2021 korraldust, millega kinnitati Põltsamaa Valla Lasteaia koosseis. Muudatuse aluseks on Põltsamaa Valla Lasteaia direktori taotlus võtta töötajate koosseisust välja ühe õppejuhi ametikoht. Põltsamaa Valla Lasteaed alustab õppetegevust 01. septembril ning siis hakkab kehtima ka töötajate koosseis, kuhu kuulub kahe asemel üks õppejuht. 
  • Vaadati läbi Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõud.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda homsest Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.