Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade vallavalitsuse 24. augusti istungist

  • Nimetati Mittetulundusühingus Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustik Põltsamaa valla nimel liikmeõigusi teostavaks isikuks noosootöö- ja terviseedendusspetsialist Annika Kallasmaa.
  • Nõustuti Võhmanõmme külas Võhmanõmme farm katastriüksuse jagamisega ja määrati uued koha-aadressid ning sihtotstarbed.
  • Nõustuti Umbusi külas Pärna katastriüksuse jagamisega ja määrati uued koha-aadressid ning sihtotstarbed. 
  • Nõustuti Pudivere külas Mäe katastriüksuse jagamisega ja määrati uued koha-aadressid ning sihtotstarbed. 
  • Tunnistati kehtetuks Põltsamaa-Esku jalgratta- ja jalgtee ehituse hankemenetlus. Põltsamaa Vallavolikogu  otsustas 29. oktoobril 2020 algatada riigihankemenetluse Põltsamaa-Esku jalgratta- ja jalgtee ehituseks ning Põltsamaa Vallavalitsusel tuli korraldada riigihange. Riigihankele tegi pakkumise 12 pakkujat, edukaks tunnistati GRK Infra AS pakkumus summas 495650,00 eurot (ilma käibemaksuta). Põltsamaa Vallavalitsus pöördus 20. mail 2021 Transpordiameti poole ettepanekuga teha koostööd Põltsamaa-Esku jalgratta- ja jalgtee rajamiseks riigitee 38 Põltsamaa - Võhma äärde km 3,60 -7,65 vahelisele lõigule. Käesolevaks ajaks on selgunud, et investeeringu elluviimiseks toetuse saamine 2021. aastal on ebatõenäoline ja vallavalitsusel ei ole võimalik hankelepingut sõlmida.
  • Muudeti Põltsamaa Vallavalitsuse 14.12.2020 korraldust nr 2-3/2020/424. Moodustada vallavalitsuse ajutine 3-liikmeline komisjon puuetega inimeste kodude kohandamise toetuse taotluste ja tulemuste menetlemiseks ja hindamiseks. Komisjoni moodustavad sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla (komisjoni esimees), sotsiaaltöö peaspetsialist Tiia Juhkam ning ehitus- ja planeeringuspetsialist Kersti Viggor.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda homsest Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.