Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade vallavalitsuse 10. jaanuari istungist

 • Kooskõlastati Põllumajandus- ja toiduameti poolt Põltsamaa Vallavalitsusele saadetud Maaparandushoiukava 2021-2027 eelnõu.
 • Toetati Orkla Eesti AS muudetud keskkonnaloa väljastamist taotluses kavandatud tegevuseks Põltsamaa linnas Tallinna mnt 7 asuvas käitises. Ettevõte taotleb keskkonnaloa muutmist seoses põhikatla (nimisoojusvõimsusega 5,111 MWth) üleviimisega põlevkiviõliküttelt vedeldatud maagaasile ja põletusseadmete käitamisest eralduvate saasteainete koguste vähenemisega.
 • Kinnitati Põltsamaa valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2022. aastaks.
 • Nõustuti Tõrve külas Vana-Kotardi katastriüksuse jagamisega vastavalt jagamisplaanile ning määrati uued koha-aadressid ja sihtotstarbed.
 • Vaadati läbi Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõud:
  • Põltsamaa Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni 2022. aasta tööplaan
  • Mittetulundusühingus Lustivere Hooldekodu osalemise lõpetamine
  • Maamaksumäära kehtestamine