Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade vallavalitsuse 1. juuni istungist

  • Valvekaamerate kasutusele võtmine Põltsamaa Raamatukogus. Põltsamaa Rammatukogu esitas 7. mail vallavalitsusele taotluse, millega soovivad võtta kasutusele Põltsamaa Raamatukogu hoones ja selle õuealal (Põltsamaa linn, Veski tn 3) vara kaitseks valvekaamerad. Valvekaamerate kasutuselevõtust on teavitatud Politsei- ja Piirivalveametit ning konsulteeritud Andmekaitseinspektsiooniga. Vallavalitsus kinnitas valvekaamerate asukohaks Põltsamaa Raamatukogu hoone ja selle õueala. Põltsamaa Raamatukogu peab paigaldama valvekaamerate jälgimise mõjualale eelnevale alale nähtavale kohale teabetahvli „VIDEOVALVE". Raamatukogu territooriumil kasutatavast videovalvest tuleb teavitada ka asutuse veebilehel. Samuti tuleb videovalve korral tutvustatakse asutuse töötajatele kaamerate asukohti ja valvealuseid alasid ning salvestiste jälgimise korda.
  • Määrati Põltsamaa vallas asuvate ühissõidukipeatuste nimed järgmiselt:

 

jrk

nr

küla/alevik

peatuse nimi

Stop-kood

1.

Vitsjärve küla

Silla

8490101-1

2.

Vitsjärve küla

Silla

8490102-1

3.

Esku küla

Sillaotsa

4990047-1

4.

Esku küla

Sillaotsa

4990048-1

 

  • Vaadati läbi Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõud.

Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda homsest Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.