Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavolikogu 9. detsembri istungist

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 3. istung toimus 9. detsembril Põltsamaa kultuurikeskuses. Kohal oli 17 volikogu liiget, puudus 4.
 
 • Valiti vallavolikogu alatiste komisjonide esimehed ja aseesimehed. Komisjonide esimehed ja aseesimehed on:
  • Hariduskomisjon - esimees Merle Mölder, aseesimees Merle Karuks.
  • Sotsiaalkomisjon - esimees Merle Mölder, aseesimees Tõnis Tõntsu.
  • Kultuuri- ja spordikomisjon - esimees Indrek Eensalu, aseesimees Margus Metsma.
  • Majanduskomisjon - esimees Sigrid Maansoo, aseesimees Andres Vään.
  • Kogukonnakomisjon - esimees Liia Lust, aseesimees Tõnu Pärtel.

 

 • Kinnitati vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisud. Komisjonidesse kuuluvad:
  • Hariduskomisjon - Sigrid Maansoo; Karmen Maikalu; Ene Külanurm; Helen Žukovits; Keili Koort; Kaspar Käärsoo; Toomas Tõnts; Taimi Lutsar.
  • Sotsiaalkomisjon - Kersti Juhandi; Piibe Haab; Inge Rosenberg; Merike Kask; Kaisa Saluste; Kalev Pikver; Helgi Žukovitš.
  • Kultuuri- ja spordikomisjon - Sven Rümmel; Raik Matekainen; Triin Kodusaar; Kersti Pook; Inge Rosenberg; Enno Paatsi; Terje Kiipus; Rutt Tänav.
  • Majanduskomisjon - Märt Tõnson; Lembit Paal; Aivo Saar; Aulis Kaju; Peeter Peussa; Rauno Kuus; Helje Tamme; Ülle Rebane.
  • Kogukonnakomisjon - Villu Sinimets; Inge Rosenberg; Sirle Koorts; Evi Rohtla; Indrek Lainemäe; Merli Sild; Eve Miljand; Merike Kask; Henri Uusküla; Varje Andruse; Jüri Siirmäe; Meeli Lehtla; Merike Sumla; Eda Kasar; Maimu Kelder; Erkki Keldo; Janne Karu; Samuel Axel Maikalu.

 

 • Põltsamaa valla esindajateks Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekul nimetati Reet Alev ja Karro Külanurm ja nende asendajateks Eve Miljand ja Kristi Klaos. Põltsamaa valla esindajaks Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogus nimetati Karro Külanurm ja tema asendajaks Kristi Klaos.

 

 • Lubati vallavanem Karro Külanurmel kõrvaltegevusena tegutseda ChangeHub OÜ juhatuse liikmena. Abivallavanem Kristi Klaosel lubati kõrvaltegevusena tegutseda GreBer Konsult OÜ juhatuse liikmena ja Jõgevamaa Koostöökoja juhatuse liikmena. Vallavalitsuse liikmel Üllar Schaffrikul lubati kõrvaltegevusena tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana. Vallavalitsuse liikmel Olev Tederil lubati kõrvaltegevusena tegutseda J. Kuperjanovi Selts juhatuse liikmena. Vallavalitsuse liikmel Toivo Peetsil lubati kõrvaltegevusena tegutseda Anikor OÜ juhatuse liikmena. Vallavalitsuse liikmel Toomas Teppol lubati kõrvaltegevusena tegutseda Pajusi Küla Seltsi juhatuse liikmena ja Jõgevamaa Koostöökoja juhatuse liikmena.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 30. detsembril algusega kell 16:00 Puurmani lossis.

Kõigi Põltsamaa Vallavolikogu otsuste, määruste ja protokollidega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee asuvas dokumendiregistris. Vallavolikogu määrused on avaldatud ka elektroonses Riigi Teatajas www.riigiteataja.ee.