Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 3. jaanuari istungist

  • Kinnitati Vägari küla kergliiklustee projekteerimise hanke tulemused. Kõpu-Laisaare kergliiklustee projekteerimiseks esitati 11 pakkumust. Edukaks tunnistati soodsaima pakkumuse teinud Hepta Group Energy OÜ pakkumine summas 8800,00 eurot (ilma käibemaksuta). 
  • Kinnitati Kuuse, Ringtee ja Marja tn kõnnitee ehitusprojekti koostamise hanke tulemused. Seoses uue lasteaia ehitusega Kuuse tänavale on vajalik alates Pajusi maanteest kuni Ringtee tänavani ja Ringtee tänavast piki Marja tänavat kuni ringristmikuni ehitada kõnnitee. Kõnnitee projekteerimiseks viis vallavalitsus läbi riigihanke, millele laekus kuus pakkumust. Edukaks tunnistati soodsaima pakkumuse teinud P.P. Ehitusjärelevalve OÜ pakkumine summas 17 940,00 eurot (ilma käibemaksuta).
  • Nõustuti Väike-Kamari külas Oja katastriüksuse  jagamisega vastavalt maakorralduskavale ning määrati uued koha-aadressid ja sihtotstarbed.
  • Nõustuti Tõivere külas Kalamehe katastriüksuse jagamisega vastavalt maakorralduskavale ning määrati uued koha-aadressid ja sihtotstarbed.
  • Nõustuti Kirikuvalla külas Tamme katastriüksuse jagamisega vastavalt maakorralduskavale ning määrati uued koha-aadressid ja sihtotstarbed.
  • Nõustuti Esku külas Oja katastriüksuse ja Muti katastriüksuse piiride muutmisega vastavalt maakorralduskavale ning määrati uued koha-aadressid ja sihtotstarbed.
  • Seati Arisvere külas Kütimäe kinnisasjale sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini ehitamine, talumine ja majandamine elektripaigaldiste kaitsevööndi ulatuses.
  • Moodustati alaline komisjon, kelle ülesandeks on  korraldada Vabariigi Valitsuse 30.07.2004 määruse nr 263 alusel hävitamisele kuuluva asitõendi hävitamine. Komisjoni esimees on järelevalvespetsialist ja komisjoni liige vallasekretär.
  • Tunnistada lootusetuks ja kanti Põltsamaa Vallavalitsuse bilansist 31.12.2021 seisuga välja viie eraisikuga seotud nõuded kogusummas 292,59 eurot
  • Määrati Põltsamaa linnas Kuuse tn 27 asuva ehitise (garaažiboks) teenindamiseks vajaliku maa suuruseks ligikaudu 52 m2 vastavalt korralduse juurde lisatud asendiplaanile.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda homsest Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.