Uudised ja teated

« Tagasi

SA Põltsamaa Sport nõukogu kuulutab välja konkursi juhatuse liikme kohale

Sihtasutus Põltsamaa Sport on Põltsamaa valla sihtasutus, mis juhib Põltsamaa valla
spordielu, haldab Põltsamaa Spordikooli ja valla spordiobjekte.
 
Sihtasutus Põltsamaa Sport nõukogu kuulutab välja konkursi
JUHATUSE LIIKME (JUHATAJA) kohale
 
Juhatuse liikme (juhataja) tööülesanded on:
 • sihtasutuse, sh spordikooli üldjuhtimine ja arendamine;
 • valla spordielu koordineerimine;
 • sihtasutuse eelarve koostamine ja täitmise jälgimine;
 • sihtasutuse raamatupidamise ja aruandluse korraldamine;
 • spordivaldkonna õigusaktide eelnõude ettevalmistamine;
 • kommunikatsiooni, sh kodulehekülje haldamine ja arendamine;
 • valla spordihoonete ja -rajatiste haldamine;
 • valla spordivaldkonna arengusuundade ja eesmärkide kavandamises osalemine ja nende elluviimine;
 • valla spordivaldkonna arengukava täiendamine ja elluviimine
 • maine kujundamine, suhtlemine avalikkusega ja ürituste läbiviimise korraldamine;
 • sponsorite ja koostööpartnerite leidmine ja nendega suhete hoidmine;
 • projektitaotluste koostamine ja projektide elluviimine
Nõudmised kandidaadile:
 • spordialane kõrgharidus;
 • varasem juhtimisalane töökogemus;
 • orienteerumine spordi valdkonnas ja kohaliku omavalitsuse toimimises;
 • omab head ülevaadet spordisüsteemi arengute ja sidustamise teemadest;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil;
 • väga hea arvuti kasutamisoskus;
 • projektide kirjutamise ja juhtimise oskus;
 • B-kategooria sõiduki juhtimisoskus ja kehtiva juhiloa olemasolu.
Sobiva kandidaadi isikuomadusteks on:
 • väga hea esinemis-, suhtlemis- ja läbirääkimisoskus;
 • väga hea analüüsi- ja otsustusvõime;
 • strateegiline võimekus;
 • loovus ja avatus uuendustele;
 • orienteeritus tulemusele;
 • aus, korrektne, kohusetundlik ja sihikindel püstitatud eesmärkide saavutamise nimel;
 • koostööoskus.
Kasuks tuleb:
 • visiooni omamine spordisüsteemi arendamisest Eestis ning edukas muutuste planeerimise ja eestvedamise kogemus;
 • töökogemus treenerite tööjõukulude toetuse taotlemisel Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuselt;
 • töökogemus töötamisel spordiregistriga;
 • töökogemus töötamisel EHIS-ga
Kandideerimiseks esitada hiljemalt 31. maiks 2019 e-posti aadressil indrek.eensalu@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Juhataja konkurss":
 • kandideerimisavaldus;
 • elulookirjeldus;
 • haridust tõendava dokumendi koopia;
 • nägemus SA Põltsamaa Sport tegevustest ja suundadest järgmisel kolmel aastal.
Lisainfo: SA Põltsamaa Sport nõukogu liige Indrek Eensalu, e-post indrek.eensalu@poltsamaa.ee, telefon 505 0986.