Uudised ja teated

« Tagasi

Saame tuttavaks! Merike Parbus, maaspetsialist

Esimesest septembrist on Põltsamaa Vallavalitsusel uus maaspetsialist – Merike Parbus. Saame tuttavaks!
 
Merike, räägi natuke endast. Mida tegid enne maaspetsialistiks kandideerimist?
 
Lõpetasin 1994. aastal Eesti Põllumajandusülikooli veemajanduse erialal. Hiljem õppisin veel Viljandi Kutseõppekeskuses, kus omandasin IT-tugiisiku kutse. 2021. aasta augustini töötasin Lõuna prefektuuris uurijana. Hobideks on reisimine ja raamatute lugemine, mõlemad hobid pakuvad võimalust avastada meie imelist maailma.
 
Kui palju oled varem maatoimingutega kokku puutunud?
 
Põllumajandusülikoolis õppides sain ka põhjalikud teadmised maakorraldusest. Töö politseis on andnud väga hea arusaama menetlusdokumentide koostamise põhimõtetest. Laias laastus on mul päris hea ettekujutlus sellest, mida töö endast kujutab. Pean ennast heaks suhtlejaks ja kohanejaks. Kui miski tundub esialgu võõras, siis seda kompenseerib uudishimu ja valmisolek teha asjad endale kiiresti selgeks.
 
Millised on Sinu peamised tööülesanded?
 
Põltsamaa Vallavalitsuses on minu peamisteks tööülesanneteks maakorraldustoimingud. See tähendab näiteks kinnisasja või selle osa ümberkruntimist, piiride muutmisi, kinnisasjade liitmisi ja lahutamisi. Lisaks lahendan ka maareformist tulenevaid küsimusi maade erastamisel, riigimaale hoonestusõiguse ja korteriomandi seadmisel, kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa väljaselgitamisel ja maade munitsipaliseerimisel. Samuti korraldan koha-aadresside muutmist, korrastamist ja uute aadresside ja kohanimede määramist. Neid teemasid on veelgi, nii et tööpõld on päris lai.
 
Mida peab tegema meie valla elanik, kel on mureks maakorralduslikud küsimused?
 
Kinnisasjaga maakorralduslike toimingute tegemiseks tuleb omanikul esitada Põltsamaa Vallavalitsusele avaldus e-mailile info@poltsamaa.ee. Ja muidugi, kui on küsimusi, helistage või kirjutage mulle! Minu telefon on 51976577 ja e-posti aadress merike.parbus@poltsamaa.ee.