Uudised ja teated

« Tagasi

Riik toetab Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpikeskkonna arendamist 200 tuhande euroga

Riigi Tugiteenuste Keskus eraldas Põltsamaa Ühisgümnaasiumile III kooliastme ja gümnaasiumi loodusainete virtuaalreaalsuse õpimoodulite loomiseks 199 980 eurot.

Toetuse abil on kavas luua keemia ja füüsika õppemoodulid, mis aitavad tunnis õpitut virtuaalreaalsuses näitlikustada. Kuna õpilane hakkab virtuaalreaalsuses katsetades tajuma põhjuslikke seoseid, loob see soodsa pinnase kestvamate teadmiste omandamiseks.

Projekti iseloomustab uudsete õppemeetodite ja -vormide kasutamine õppetöös. See aitab toetada õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut, loovust, ettevõtlikkust ja digipädevust. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi projekti tugevuseks on seegi, et loodavad moodulid on kasutatavad ka teistes koolides.

Projektiga toetatavad virtuaalreaalsuse õppemoodulid peavad valmima hiljemalt 2022. aasta detsembriks.