Uudised ja teated

« Tagasi

RIIGIKOGU VALIMISED PÕLTSAMAA VALLAS

Riigikogu valimised toimuvad 3. märtsil 2019. Eelhääletada saab valimisjaoskondades 25.-27. veebruaril ja e-hääletada 21. veebruaril kella 9-st kuni 27. veebruaril kella 18-ni. Hääletamisõigus on vähemalt 18-aastastel Eesti kodanikel. 
 
Põltsamaa vallas on moodustatud Riigikogu valimisteks viis valimisjaoskonda, kus töötavad jaoskonnakomisjonid järgmiselt:
 
1) valimisjaoskond nr 1 – Põltsamaa linnas (J. Kuperjanovi tn 1) Põltsamaa Kultuurikeskuse ruumides. Hääletada saab kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval. Eelhääletamise päevadel saavad selles jaoskonnas hääletada ka need, kes soovivad hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda, samuti valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Põltsamaa valla täpsusega;
 
2) valimisjaoskond nr 2 – komisjon töötab kahes kohas:
- 25. ja 26. veebruaril Esku külas (Kooli tee 2) Esku-Kamari Kooli ruumides;
- 27. veebruaril ja valimispäeval 3. märtsil Adavere alevikus (Kooli tn 1) Adavere Põhikooli ruumides;
 
3) valimisjaoskond nr 3 – komisjon töötab kahes kohas:
- 25. ja 26. veebruaril Vägari külas (Kooli tee 7) Aidu Lasteaed-Algkooli ruumides;
- 27. veebruaril ja valimispäeval 3. märtsil Pisisaare külas (Kooli) Pisisaare Algkooli ruumides;
 
4) valimisjaoskond nr 4 – Lustivere külas (Mõisa tee 9) Lustivere kultuurimaja ruumides, kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval;
 
5) valimisjaoskond nr 5 – Puurmani alevikus (Tallinna mnt 1) Puurmani teenuskeskuse ruumides, kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval.
 
Eelhääletamine 
Oma elukohajärgses valimisjaoskonnas saab eelhääletada kõikides valimisjaoskondades 25.-27. veebruaril. 
 
Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda (sh valija asukohas, haiglas ja ööpäevaringses hoolekandeasutuses) saab hääletada eelhääletamise päevadel, hääletamist korraldab valimisjaoskond nr 1.
 
Asukohas hääletamine
Asukohas hääletamine tähendab olukorda, kui isik ei viibi oma rahvastikuregistri järgses elukohas ja ei saa oma terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimisjaoskonnas. Asukohas hääletamist ei tohi segi ajada valimispäeval korraldatava kodus hääletamisega, sest asukohas hääletamine toimub eelhääletamise ajal, kodus hääletamine ainult valimispäeval. Asukohas hääletamiseks tuleb jaoskonnakomisjonile esitada kirjalik taotlus hiljemalt 27. veebruaril kella 14-ks. 
 
E-hääletamine 
Elektrooniline hääletamine algas 21. veebruaril kell 9 ja kestab ööpäevaringselt kuni 27. veebruaril kella 18-ni.
 
Hääletamine valimispäeval 
Valimispäeval 3. märtsil saab hääletada ainult oma valimisjaoskonnas. Valimispäeval saab hääletada ka kodus. Kodus saab hääletada, kui isik ei saa valimispäeval terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimisjaoskonnas.
Kodus hääletamiseks tuleb vallavalitsusele või elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile esitada kirjalik taotlus hiljemalt 3. märtsil kella 14-ks. Taotluse võib esitada ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval ajavahemikus kell 9-14.
 
Oma valimisjaoskonna numbri ja asukoha andmed leiate Siseministeeriumi saadetud valijakaardilt.  Oma jaoskonna asukohta saate kontrollida ka veebilehel valimised.rahvastikuregister.ee.
 
Kindlasti tuleb valimisjaoskonda kaasa võtta kehtiv ID-kaart või mõni muu pildiga ja kehtiv isikut tõendav dokument (juhiluba, pass).