Uudised ja teated

« Tagasi

Projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse korraldamine

 

Põltsamaa Vallavalitsus andis 28. mail 2018 välja korralduse nr 2-3/2018/302, millega otsustati korraldada Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Puurmani alevikus Tallinna mnt 15 katastriüksusel (61102:002:0215) päikeseelektrijaama 200 kW ehitamiseks projekteerimistingimuste andmise menetlus avatud menetlusena.

Päikeseelektrijaama  suurim lubatud ehitusalune pind on 0,5 ha ja max kõrgus on 2,85 m.

Õigusakti eelnõu ja taotluse väljapaneku ajaks on 30. mai kuni 13. juuni 2018. Väljapaneku kohaks on Puurmani teenuskeskus, Tallinna mnt 1, Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond.

Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on 13. juuni 2018 kell 16:00.

Lisadokumendid: