Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 35. istung toimub 21.05.2020 kell 15.00 PÜG-is

 

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 35. istung toimub neljapäeval, 21. mail 2020 algusega kell 15.00 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi aulas

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Põltsamaa valla 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Ettekandjad rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar ning arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees Toomas Teppo

Aastaaruanne koos audiitori aruandega

Väljavõte vallavalitsuse istungi protokollist

Revisjonikomisjoni arvamus

2. Maakorraldusseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, kaasettekandja maaelukomisjoni esimees Jaan Aiaots

3. Katastriüksuse moodustamise korras sätestatud ülesannete delegeerimine

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, kaasettekandja maaelukomisjoni esimees Jaan Aiaots

4. Riigivara osa tasuta võõrandamise taotlemine

Ettekandja maaspetsialist Kätlin Põdra, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

Maaeralduse skeem

5. Vallavara võõrandamine (Kooli tee 4-8 Vägari külas, Mõisa tee 19-4 Lustivere külas, Anna kinnistu Nõmavere külas)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

6. Vallavara võõrandamine (Metsa tee 9 Eskus, Kase põik 7-14 Pisisaare külas)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

7. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Lossi tn 33-1 ja 33-3 Põltsamaa linnas)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

(Eelnõu on asutusesiseseks kasutamiseks, volikogu liikmetele on eelnõu saadetud 11.05.2020)

8. Informatsioon Põltsamaa valla 2020. aasta eelarve täitmise ja reservfondi kasutamise kohta

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar

Tulude eelarve täitmise aruanne

Kulude eelarve täitmise aruanne

Reservfondi kasutamise aruanne

9. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm

10. Vallavanemale ametist vabastamisel hüvituse maksmine

Ettekandja volikogu esimees Andres Vään

11. Põltsamaa vallavanema valimine

Ettekandja volikogu esimees Andres Vään

12. Põltsamaa Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine

Ettekandja vallavanem