Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 20. istung toimub 21.03.2019 Lasteaed MARI saalis

 

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 20. istung toimub neljapäeval, 21. märtsil 2019 algusega kell 15.00 Põltsamaa Lasteaed MARI saalis.

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Tallinn – Tartu maantee Põltsamaa ümbersõidu arendus

Ettekandja Maanteeameti Lõuna regiooni ehitusvaldkonna juht Janar Taal

2. Põltsamaa Kultuurikeskuse põhimääruse kehtestamine

Ettekandja Põltsamaa Kultuurikeskuse direktor Janne Karu, kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Erkki Keldo

3. Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ heakskiitmine
Lisa

Ettekandjad arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

4. Jõgevamaa arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 heakskiitmine
Lisa

Ettekandjad arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

5. Põltsamaa Vallavolikogu 31. jaanuari 2019 määruse nr 3 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" muutmine

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters, kaasettekandja hariduskomisjoni aseesimees Sigrid Saar

6. Endistele Eeriku talu maadele koostatud detailplaneeringu lõpetamine

Ettekandja planeeringuspetsialist Anti Annus, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

7. Puurmani tehnopargi detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Ettekandja planeeringuspetsialist Anti Annus, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

8. Põltsamaa jõe, Silla tänava, Tartu maantee ja Kingu tänava vahelise ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine 
Lisa

Ettekandja planeeringuspetsialist Anti Annus, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

9. Vallavolikogu hariduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

Ettekandja volikogu esimees Andres Vään

10. Vallavolikogu alatise hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine

Ettekandja hariduskomisjoni esimees

11. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse võimalused Põltsamaa vallas - informatsioon

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm

12. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm