Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 19. istung toimub 21.02.2019 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi aulas

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 19. istung toimub neljapäeval, 21. veebruaril 2019 algusega kell 15.00 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi aulas.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT

 

1. Informatsioon arendusprojektide kohta (Uue-Põltsamaa mõis, Kosmopark, ujula)

Ettekandja ettevõtja Raul Lättemägi

 

2. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra kehtestamine

Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla, kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Merle Mölder

 

3. Eluruumide kasutusse andmise ja kasutamise kord ning üüri piirmäära kehtestamine

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

 

4. Põltsamaa valla kultuuriasutuste ümberkorraldamine

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters, kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Erkki Keldo

 

5. Raamatupidamise seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

Ettekandja raamatupidaja Kaire Koit, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

 

6. Rahvakohtunikukandidaatide valimine

Ettekandja volikogu esimees Andres Vään

 

7. Informatsioon Põltsamaa staadioni detailplaneeringu kohta

Ettekandja planeeringuspetsialist Anti Annus

 

8. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja vallavanem Margus Möldri