Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse istung 10.01.2022 kell 9.00

 

Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval, 10. jaanuaril algusega kell 9.00 vallavanema kabinetis Lossi 9 ja Teamsis

 

Päevakorra projekt:

 

1. Maaparandushoiukava 2021-2027 eelnõu kooskõlastamine 

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

2. Arvamuse andmine keskkonnaloa muutmise taotluse kohta 

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

3. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine (61102:001:0861) 

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu 

 

4. Huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine 2022 

Ettekandja noorsootöö- ja tervisedendusspetsialist Annika Kallasmaa

 

5. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine

- Põltsamaa Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni 2022. aasta tööplaan

- Mittetulundusühingus Lustivere Hooldekodu osalemise lõpetamine

- Maamaksumäära kehtestamine

 

6. Arutelu Esku koolimaja kasutusse andmise teemal. Ülevaate teeb ehitus- ja planeeringuspetsialist Kersti Viggor

 

7. Kohapeal algatatud küsimused ja vallavalitsuse informatsioon

 

8. Arutelu 2022.aasta eelarve teemal. Päevakorrapunkti arutelu juurde on oodatud ka vallavolikogu majanduskomisjoni liikmed.

10.00 Põltsamaa Ühisgümnaasium, ettekande teeb Aimar Arula

10.30 SA Põltsamaa Sport, ettekande teeb Margus Metsma

11.00 Puurmani Mõisakool, ettekande teeb Helina Amur;

11.30 Põltsamaa Valla Lasteaed, ettekande teeb Annika Madisson

12.00 Põltsamaa Vallavara OÜ, ettekande teeb Egle Oja

12.30 Põltsamaa Päevakeskus, ettekande teeb Heiki Rosin

13.00 Põltsamaa Vallavalitsus, ettekande teevad abivallavanem Kristi Klaos ja vanemraamatupidaja Kaire Koit rahandusosakonna juhataja ülesannetes. Järgnevad valdkondlikud eelarved: sotsiaalvaldkond, ettekande teeb sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla; majandusvaldkond, ettekande teeb majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi.