Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 31. augusti istungi päevakord

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 30. istung toimub teisipäeval, 31. augustil 2021 algusega kell 9.00 vallavanema kabinetis Põltsamaa, Lossi 9 ja Teamsis.

 

Päevakorra projekt:

 

1. Põltsamaa linnas Jõgeva maantee kinnisasjale sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks (eelnõu 372)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

2. Põltsamaa linnas Välja tänav kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks (eelnõu 373)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

3. Põltsamaa linnas Uus tänav kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks (eelnõu 374)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

4. Põltsamaa linnas Uus tänav kinnisasjale sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks (eelnõu 375)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

5. Põltsamaa linnas Välja tänav kinnisasjale sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks (eelnõu 376)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

6. Hanke korraldamine ja hankekomisjoni moodustamine (eelnõu 391)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

7.Vallavara komisjoni moodustamine (eelnõu 388)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

8. Vallavara tasuta kasutuse lepingu lõpetamine (eelnõu 392)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

9. Sobitusrühma moodustamine (eelnõu 377)

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters

 

10. Põltsamaa Muusikakooli töötajate koosseisu kooskõlastamine (eelnõu 383)

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters

 

11. Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord (eelnõu 384)

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters

 

12. Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord (eelnõu 385)

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters

 

13. Arvamuse andmine Põltsamaa valla arengukava 2040 lisa 1 eelnõule esitatud muudatusettepanekutele (eelnõu 378)

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar

 

14. Põltsamaa valla 2022. aasta eelarve koostamise juhend (eelnõu 379)

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar

 

15.Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine (Kaarlimõisa 10) (eelnõu 380)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

16. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine (eelnõu 381)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

17. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine (eelnõu 382)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

18. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine (eelnõu 383)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

19. Katastriüksuse koha-aadressi muutmine (katastriüksuse tunnus 61102:001:0136) (eelnõu 390)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

20. Toetuse maksmine puudega isiku eluruumi kohandamiseks (eelnõu 386)

Ettekandja sotsiaalosakonna juhata Merike Sumla

 

21. Toetuse maksmine puudega isiku eluruumi kohandamiseks (eelnõu 387)

Ettekandja sotsiaalosakonna juhata Merike Sumla

 

22. Volikogu eelnõudele arvamuse andmine:

- Kinnisasja koormamine isikliku kasutusõigusega

- Põltsamaa Vallavolikogu 18. oktoobri 2018 määruse nr 58 „Põltsamaa valla arengukava 2040" muutmine

- Määruste kehtetuks tunnistamine

- Kinnisasja omandamine

- Vallavara võõrandamine otsustuskorras

 

23. Vallavanema informatsioon ja kohapeal algatatud küsimused