Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 27.04.2020 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 27.04.2020 istungi päevakorra projekt:

1. Kinnisasjadele sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

2. Põltsamaa Vallavalitsuse 20.04.2020 korralduse nr 2-3/2020/124 muutmine

3. Katastriüksustele sihtotstarbe määramine

4. Riigihanke tulemuse kinnitamine 

5. Hanke korraldamine ja hankekomisjoni moodustamine 

6. Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras

7. Esku-Kamari Kooli Kamari lasteaiarühmade avamine