Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 23. septembri 2019 istungi päevakorra projekt

Põltsamaa Vallavalitsuse 23. septembri 2019 istungi päevakorra projekt:

1. Hajaasustuse programmi projekti lõpptähtaja pikendamine ja toetussumma suurendamine

2. Kinnisasja koormamine isikliku kasutusõigusega

3. Koha-aadresside muutmine

4. Kasutusloa andmine

5. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve reservfondist

6. Aastainventuuri läbiviimine

7. Teavikute inventuuriaktide kinnitamine

8. Põltsamaa Vallavara OÜ juhatuse liikmete tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine