Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 11.05.2021 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 11.05.2021 istungi päevakorra projekt:

 

1. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

2. Sundvalduse seadmine  Elektrilevi OÜ kasuks

3. Põltsamaa Vallavalitsuse 30.03.2021 korralduse nr 2-3/2021/83 muutmine

4. Põltsamaa Vallavalitsuse 19.10.2020 korralduse nr 2-3/2020/331 muutmine

5. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine