Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 07.09.2021 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 31. istung toimub teisipäeval, 7. septembril 2021 algusega kell 9.00 vallavanema kabinetis Põltsamaa, Lossi 9 ja Teamsis.

 

Päevakorra projekt:

 

1.  Ülevaade teemal: Põltsamaa vald – Eesti Tervislike Omavalitsuste võrgustiku liige

Ülevaate annab noorsootöö- ja tervisedendusspetsialist Annika Kallasma

 

2. Ülevaade teemal: Riigihankemenetlus Põltsamaa-Esku jalgratta- ja jalgtee ehitus- edusammud ja kitsaskohad.

Ülevaate annab majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

3. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve reservfondist (eelnõu 402)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

4. Vallavara kasutusse andmine (eelnõu 403)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

5. Hanke korraldamine ja hankekomisjoni moodustamine (eelnõu 404)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

6. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve reservfondist (eelnõu 347)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

7. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine (Kase) (eelnõu 405)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

8. Hajaasustuse programmi taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamine (eelnõu 406)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

9. Aastainventuuri läbiviimine (eelnõu 407)

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar

 

10. Toetuse maksmine puudega isiku eluruumi kohandamiseks (eelnõu 408)

Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla

 

11. Toetuse maksmine puudega isiku eluruumi kohandamiseks (eelnõu 409)

Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla

 

12. Toetuse maksmine puudega isiku eluruumi kohandamiseks (eelnõu 410)

Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla

 

13. Toetuse maksmine puudega isiku eluruumi kohandamiseks (eelnõu 411)

Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla

 

14. Volikogu eelnõudele arvamuse andmine:

- COVID-19 eriolukorra investeeringute nimekirja kinnitamine

- Põltsamaa Vallavolikogu 06.12.2017 määruse nr 4 " Põltsamaa valla ametiasutuse palgajuhend" muutmine

 

15. Vallavanema informatsioon ja kohapeal algatatud küsimused