Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus soovib roosiaia maavaidluse rahumeelset lahendust

Pühapäeval postitas Põltsamaa Roosiaed oma sotsiaalmeediakontole teate, mille kohaselt soovib riik tagasi umbes 1000 m2 suurust maatükki. Tegemist on riigile kuuluva territooriumiga, mille üle käis vaidlus ka 2013. aastal.

Muuhulgas seisab postituses, et Maa-amet kutsus tollal pingete maandamiseks ühise laua taha riigi esindaja, Põltsamaa vallavanema ja OÜ Eesti Roos juhatuse liikme Annela Orasi. "Põltsamaa vallavanem pakkus, et vald taotleb riigilt maa tagasi valla omandusse ja saab edasi nimetada selle maatüki rohealaks ja anda avalikku kasutusse ilma, et peaks sealt roosipõõsad likvideerima," seisab postituses.

Et arutada Roosi kinnisasja edasise kasutamise võimalusi ning leida kõiki osapooli rahuldav lahendus, toimuski 16. septembril 2013 Maa-ameti, OÜ Eesti Roos ning Põltsamaa Vallavalitsuse esindajate kohtumine. Seal lepiti kokku, et vaidlusalusele maatükile seatakse tähtajaline reaalservituut piirneva Joosti aiand kinnisasja  kasuks järgnevaks viieks aastaks.

Ühtlasi tegi Maa-amet Põltsamaa Vallavalitsusele ettepaneku muuta Roosi kinnisasja  maakasutuse sihtotstarve tootmismaaks nii nagu see on piirneval Joosti aiand kinnisasjal. Põltsamaa vald algataski maa sihtotstarbe muutmise, muutes kõnealuse elamumaa tootmismaaks samal aastal.

2014. aastal sõlmis riigi maa valitseja Keskkonnaministeerium 5-aastase lepingu OÜga Eesti Roos reaalservituudi seadmiseks. Kuna tegemist on kahe osapoole vahelise lepinguga, ei pea Põltsamaa Vallavalitsus õigeks selle sisu kommenteerida.

Et lõplikku lahendust tookord siiski ei leitud ning teema on täna taas päevakorral ilma mõistliku lahenduseta, siis on Põltsamaa Vallavalitsus valmis taotlema vaidlusalust maatükki munitsipaalomandisse, kui seda toetab Vabariigi Valitsus ja Põltsamaa Vallavolikogu.

Maa munitsipaliseerimine ei lahenda aga maa valdamise ja kasutamisega seotud vaidlusi, sest ka Põltsamaa vald peab seadusest tulenevalt korraldama maa võõrandamiseks või rendiks enampakkumise.

Omalt poolt juhime tähelepanu, et tegemist on vaidlusega 1432m2 suuruse maatüki üle, mis on umbes 3% sellega külgnevast ja 4 hektari suurusest roosiaiast.

Loodame, et vaidlus leiab rahumeelse ja kõiki osapooli rahuldava lahenduse, kuna roosiaed on piirkonna üks olulisi tunnusobjekte ja väärtusi.