Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus kuulutab välja ideekonkursi!

 

SA Põltsamaa Lossi ja Parkide Arendus koostöös Põltsamaa Vallavalitsusega korraldavad ideekonkursi eesmärgiga leida uuenduslikke ideid Põltsamaa lossikompleksi arendamiseks ja külastajatele uute elamuste pakkumiseks.

Ideekonkursi eesmärk on koguda erinevaid ideid teistest Eesti ja lähiriikide linnustest tugevalt eristuva kasutuskontseptsiooni väljatöötamiseks ja seniste tegevuste mitmekesistamiseks.

Koostatav ideekavand võib hõlmata nii olemasolevat hoonestikku kui ka seda ümbritsevat linnaruumi (pargid, jõgi, teed, tänavad jms). Ideekavandis tuleb arvestada lossikompleksi muinsuskaitse all oleva hoonestikuga.
Väljapakutava idee esitlus on vabalt valitav (idee kirjeldus, makett, installatsioon jms). Idee realiseerimise osas ei ole ette antud eelarvelisi piiranguid.

Auhinnafond on kuni 1000 eurot, sh esimene preemia 500 eurot, teine 350 eurot ja kolmas 150 eurot. Komisjonil on õigus jätta auhinnafond välja andmata ja/või auhindade summasid ümber jagada ja/või selle arvelt eriauhindu määrata.

Ideekavandid esitada hiljemalt 15. septembriks 2018 info@poltsamaa.ee või paberkandjal Põltsamaa Vallavalitsusse, Lossi tn 9 märksõnaga „Lossi ideekonkurss".
Lisainfo Kristi Klaos, telefon +372 529 4510, e-post
kristi.klaos@poltsamaa.ee