Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa vallas esitati hajaasustuse programmi 43 taotlust

17. aprillil lõppes hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
 
Põltsamaa vallas esitati 2020. aasta taotlusvooru 43 taotlust.  Elamute veevarustuse parandamiseks esitati 13, kanalisatsioonisüsteemide arendamiseks 29 ja juurdepääsuteede rajamiseks 1 taotlus. Taotletava toetuse kogumaksumus on 154 221 eurot. 
 
Järgmisena hinnatakse taotluse ja taotleja vastavust programmi nõuetele. Hindamistulemused esitab Põltsamaa vald Rahandusministeeriumile 29. maiks, kes koostab selle põhjal rahastusotsuse käskkirja. Lähtudes riigipoolsest toetusest ja hinnangute pingereast teeb omavalitsus oma rahastusotsuse 15. juuliks.
 
Hajaasustuse programmi panustavad nii riik kui ka kohalik omavalitsus. Põltsamaa vald on programmi tegevusteks planeerinud 2020. aasta eelarvesse 55 000 eurot. Hajaasustuse programmist on võimalik 5 aasta jooksul taotleda kokku kuni 6500 eurot, taotleja omaosalus peab olema vähemalt 33%.