Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa valla noored saavad esmakordselt kandideerida noortevolikokku

Alates 5. märtsist saavad 13-26-aastased Põltsamaa vallas elavad ja õppivad noored esitada avaldusi 1.-5. aprillini toimuvateks Põltsamaa valla noortevolikogu valimisteks.
 
Noortevolikogu võimaldab noortel osaleda neid puudutavates otsustamisprotsessides ja kaitsta eeskätt noorte õigusi ja huve, olla volikogu koostööpartner – noorte hääle tooja otsustajateni. Kogu annab noorele võimaluse kaasa rääkida ja olla rohkem kaasatud otsuste tegemisse, omada võrdseid võimalusi ning aktiivsemalt osaleda ühiskonnas ja ühiskondlikus elus. 
 
Noortevolikogu valitakse korralistel valimistel kaheks aastaks. Valimised korraldab haridus- ja kultuuriosakond, kes kutsub kokku valimiskomisjoni. Vaata ka Põltsamaa valla noortevolikogu põhimäärust!
 
Kandideerimiseks tuleb esitada nõuetekohasel vormil kandideerimisavaldus ja ankeet Põltsamaa Vallavalitsusele. Hiliseim kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg on 17. märts 2019.
 
Avalduse vormi   saab saata digiallkirjastatult e-mailile: annika.kallasmaa@poltsamaa.ee või esitada paberkandjal Põltsamaa Vallavalitsuse (Lossi tn 9) infolauda.  
 
Registreeritud kandidaatide nimekirjaga saab tutvuda Põltsamaa valla veebilehel ja www.noortekas.ee  lehel alates 18. märtsist ja valimispäeval valimiste toimumise kohas.
 
Kandideerida ja hääletada saavad 13-26-aastased noored, kelle registreeritud elukoht on Põltsamaa vallas või kes õpivad Põltsamaa valla territooriumil asuvates haridusasutustes.
 
Valmisperiood kestab 1. – 5. aprillini ning oma hääle saab anda Põltsamaa valla põhikoolides ja gümnaasiumis ning noortekeskuses asuvates valimispunktides.
 
Alates 2018. aastast on tehtud  eeltööd osaluskogu loomiseks. Noorsootöö koostööprojekti raames on varasemalt toimunud noorte liidrite programm ning Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse arendustoetus võimaldab korraldada noortele erinevad kohtumisi, tutvuda toimivate noortevolikogude tööga ning pakkuda noortele koolitusi. 
 
Enne kandideerimisavalduse esitamist saavad kandidaadid tutvuda noortevolikogu töö abimaterjaliga aadressil https://www.poltsamaa.ee/noortevolikogu.
 
 
Lisainfo: 
Annika Kallasmaa
Põltsamaa Vallavalitsuse noorsootööspetsialist 
tel. 53943940