Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa valla territooriumil viiakse 19.05-09.06.2018 läbi Kaitseväe õppus

 

Ajavahemikul 19.05-09.06.2018 viiakse Põltsamaa valla territooriumil läbi Kaitseväe õppus.

Õppuse käigus võivad Kaitseväe üksused sattuda Põltsamaa valla elanike eramaadele, kuid säärastel puhkudel proovitakse leida üles omanik, et küsida luba eraomandi kasutamiseks.

Juhul kui väljaõppe läbiviimise perioodil kasutatakse imitatsioonivahendeid kellaaegadel 07.00–22.00,  järgitakse rangelt ohutustehnika eeskirju ning välditakse sarnast tegevust avalikele ja eluhoonetele lähemal kui 200 meetrit. 

Harjutuste raames ei saa alati välistada õnnetu juhuse tõttu tekkivaid kahjusid. Kui peaks juhtuma, et õppuse käigus saab kannatada kellegi eraomand – auto, tee, põld, mets, aed vms, siis palume viivitamatult fikseerida vahejuhtum ning võtta ühendust õppuse tsiviil- sõjalise koostöö grupiga telefonil 5344 3088 või alternatiivselt 5668 1177.