Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa valla teede talihoolduse hangetest

 

Põltsamaa vald on läbi viinud ja -viimas valla teede talihooldusteenuse hankeid. Teenuse osutajaid otsitakse järgmiseks 29 kuuks kuni 2021. aasta aprillini.

Lisaks valla teedele lükatakse lahti juurdepääsuteed iga majapidamiseni, kus on alalisi elanikke. Talihoolde alla kuulub lumetõrje, kinni sõidetud lume ja jääkonaruste tasandamine ning vajadusel ümbertõstmine, teeäärsete lumevallide laiali lükkamine, teeäärsete tuisuvaalude lükkamine, vajadusel teeservade märgistamine.

Kogu vald on talihoolduse tellimisel jagatud kaheksaks teenusepiirkonnaks: Adavere, Esku, Pajusi, Aidu-Vägari, Umbusi-Kamari, Mällikvere-Annikvere, Lustivere ja Puurmani piirkonnad.

Piirkondadesse jagamine on tehtud sooviga, et teenuse osutamine oleks maksimaalselt kiire ja jõukohane teehooldajale.

Läbiviidud hanke pakkumuste tähtajaks (23.11) laekusid pakkumused 6-le teenuspiirkonnale. Pajusi piirkonnale ei laekunud ühtegi pakkumust.

Umbusi-Kamari piirkonna peale on läbiviimisel eraldi hange, kuna see tõsteti esmasest mahust välja jagades Mällikvere-Annikvere-Umbusi-Kamari piirkonna täiendavalt kaheks eraldi osaks.

Umbusi-Kamari piirkonna hanke pakkumuste tähtaeg on 12.12.

23.11 tähtajaks laekunud pakkumuste osas on otsused tehtud ning edukaks on tunnistatud Adavere piirkonna osas Merix OÜ, Esku ja Mällikvere-Annikvere piirkondade osas AS TREV-2 Grupp, Puurmani piirkonna osas Puurmani Põllumajandusühistu. Lepingu saame koheselt ära sõlmida Mällikvere-Annikvere piirkonna osas, kuna seal oli vaid üks pakkumus. Teiste osade osas rakendub 10 päevane vaidlustuse ooteaeg ning lepingud saame sõlmida peale 10. detsembrit.

Lustivere piirkonna osas lükati pakkumus tagasi, kuna pakutud ühikhind (eurot/tunnis) ületas oluliselt eeldatavat ja teiste pakkumuste keskmist maksumust ning Aidu-Vägari piirkonna pakkumuses esines puudusi (kvalifikatsiooninõuded olid osaliselt tõendamata jäänud).

Läbi viidud hanke tulemuste kinnitamise korraldus on leitav siit http://delta.andmevara.ee/poltsamaa_vald/dokument/3474045.

 

Pajusi, Lustivere osas viiakse läbi kordushange, pakkumuste esitamise tähtaeg 13.12. Aidu-Vägari osas väljakuulutamiseta läbirääkimistega (ehk n.ö. suunatud) hange.

Vastavalt vajadustele tellitakse kuni lepingute sõlmimiseni talihooldus piirkonnas tegutsevatelt teenusepakkujatelt.

Kontaktisik:

Aivar Aigro
teedespetsialist
Tel: 776 8561, 5918 0191
E-post: aivar.aigro@poltsamaa.ee