Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa valla heakorrakuu kestab 28. märtsist 10. maini

Põltsamaa valla jäätmehoolduseeskirjast tulenevalt kuulutab Põltsamaa Vallavalitsus välja heakorrakuu, mis kestab 28. märtsist 10. maini 2020.
 
Põltsamaa linnas, Puurmani, Kamari ja Adavere alevikus ning tiheasustusaladel on heakorrakuul lubatud kuivade okste ja lehtede põletamine, kui see on kooskõlastatud  kinnistu ning puhastusala naabritega. Märga kulu ja lehti ning sammalt põletada ei tohi!
 
Hajaasustusalal on kuivade okste ja lehtede põletamine lubatud aastaringselt, v.a kui on kehtestatud tuletegemise keeld. Tuletegemise koht peab paiknema ohutul kaugusel mistahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast, tuld tohib teha tuulevaikse ilmaga ja sellega ei tohi häirida naabreid. Lõkkekoht peab vastama tuleohutust reguleerivate õigusaktide nõuetele!
 
Kui ilmaolud ja riigi eriolukord võimaldavad, korraldab vallavalitsus heakorrakuu lõpus Põltsamaa linnas ja vajadusel alevikes sarnaselt mullukevadisele ja sügisesele reidile põletamiseks kõlbmatute haljastusjäätmete (puulehtede, sambla ja kuluheina) äraveo.
 
Kogumisringide võimalikest toimumisest ja graafikutest teatame täiendavalt, kui on selgunud eriolukorra reeglid sel ajaperioodiks. Lisaks paigaldame heakorrakuul Põltsamaa kalmistu lähistele nn. multiliftkastid puulehtede ja muu kalmistul tekkiva taimse jäätme kogumiseks. Sinna on keelatud paigutada muid jäätmeid!
 
Põltsamaa jäätmejaamas võetakse heakorrakuul elanikelt TASUTA vastu puulehti ning riisutud kulu. Kui puulehed ja kulu tuuakse kilekotis, tuleb kilekott eemaldada ning paigutada kilepakendi konteinerisse või kaasa võtta.
 
Jäätmejaamas tuleb jälgida eriolukorrast tulenevaid kontaktide piiranguid!