Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa valla arengukava 2040 muutmine

Põltsamaa valla arengukava 2040 lisa 1 (eelarvestrateegia) muutmise eelnõu on avalikustatud Põltsamaa valla veebilehel ja valla raamatukogudes.
 
Arengukava peab hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Hetkel kehtiv arengukava lisa 1, eelarvestrateegia hõlmab tegevusi kuni 2021. aastani. Sellest tulenevalt lähtub arengukava muutmise peamine vajadus kavandada investeeringuid, rahavoogusid ja tegevusi 2022. ja 2023. aastaks.
 
Ettepanekuid Põltsamaa valla arengukava 2040 lisa 1 kohta saab esitada kuni 19. septembrini 2019 Põltsamaa Vallavalitsuse kantseleisse ja Puurmani teenuskeskusesse või e-posti aadressil info@poltsamaa.ee
 
Avalik arutelu toimub 09. septembril 2019 kell 17.15 Põltsamaa Vallavalitsus (Viljandi mnt 3, Põltsamaa linn).