Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa valla arengukava 2040 eelnõu projekti avalikustamine

 

Põltsamaa Vallavalitsus otsustas avalikustada Põltsamaa valla arengukava 2040 eelnõu projekti koos lisadega ajavahemikul 7.-21. september 2018 Põltsamaa valla veebilehel ja valla raamatukogudes.

Ettepanekuid Põltsamaa valla arengukava 2040 eelnõu kohta saab esitada kuni 21. septembrini 2018 Põltsamaa Vallavalitsuse kantseleisse ja Puurmani teenuskeskusesse või e-posti aadressil info@poltsamaa.ee.


Avalikustamise perioodil valime hääletuse tulemusel välja Põltsamaa valla VISIOONI, https://goo.gl/forms/NsU8NKKtL14xVPBc2.

Visioon kannab meie kauget eesmärki. Lisaks võiks see olla midagi, mis on selgelt just "meie", meiega seostatav, meile iseloomulik jne!

 

Avaliku arutelu ajad ja kohad on:

1. Aidu Lasteaed-Algkool (Kooli tee 7, Vägari küla) 17. september 2018 kell 17.15;

2. Adavere Põhikooli saal (Kooli 1, Adavere alevik) 17. september 2018 kell 19.15;

3. Puurmani Mõisakool (Tartu mnt 1, Puurmani alevik) 18. september 2018 kell 17.15;

4. Lustivere Kultuurimaja  (Mõisa tee 9, Lustivere küla) 18. september 2018 kell 19.15;

5. Põltsamaa Kultuurikeskus (J. Kuperjanovi tn 1, Põltsamaa linn) 19. september 2018 kell 17.15;

6. Kamari Seltsimaja (Kamari alevik) 19. september 2018 kell 19.15;

7. Pajusi Rahvamaja (Pajusi küla) 20. september 2018 kell 17.15;

8. Esku-Kamari Kool (Esku küla), 20. september 2018 kell 19.15.

 

Taustaks: Arengukava koostamisel oli üheks eesmärgiks, et see ei oleks liialt detailidesse laskuv ja oleks võimalikult kompaktne. Samas kitsaskohtadest ja eesmärkidest tulenevalt oleksid põhimõttelised tegevussuunised seatud.

Põhjalikum olukorra kirjeldus on esitatud lisas 2 ning 4 aasta investeeringutekava koos finantsidega lisas 1 (eelarvestrateegia). Tegevuskavasse said objektidena sisse eelkõige ühinemislepingus kokku lepitud objektid (kuna need peavad ühinemislepingu kohaselt 4 aasta jooksul tehtud saama).

Sisend arengukava jaoks (sh visiooni märksõnad) on tulnud aprillis-mais läbiviidud seminaridest ja küsitlustest (lisa 3).

 

Lisainfot saab arengu-ja planeerimisosakonnast kontaktidel: Kristi Klaos, tel 529 4510, e-post kristi@poltsamaa.ee või Loreida Küppas, tel 5342 5004, e-post loreida@poltsamaa.ee.