Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa vald toetab 20 000 euroga häid kogukonnaideid

Põltsamaa Vallavalitsus otsib 25. veebruarist 24. märtsini ideid, mida toetada 20 000 euro suurusest kaasavast eelarvest.
 
Vallavalitsus rahastab 2019. aasta kaasavast eelarvest ettepanekuid, mis aitavad parandada valla elukeskkonda. Ettepanekuks võib olla nii avalikuks kasutuseks mõeldud objekt kui ka Põltsamaa valla tuntust suurendav ja kohalikku eripära esile tõstev sündmus.
 
Vallavalitsusele esitatud ideid analüüsib hindamiskomisjon ja kõik kaasava eelarve põhimõtetele vastavad ettepanekud pannakse rahvahääletusele. 
 
Aprilli lõpus toimuval hääletusel saavad osaleda kõik vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Põltsamaa vallas. Hääletusel enim hääli saanud ettepanekud, mis on teostatavad 20 000 euroga, viiakse ellu hiljemalt 1. juuniks 2020.
 
Haldusreformi järel moodustunud Põltsamaa valla jaoks on see esimene kord anda elanikele osaline otsustusõigus valla eelarve üle. 
 
Eestis võttis kaasava eelarvemenetluse esimesena kasutusele Tartu linn 2013. aastal, eraldades kaasava eelarve tarbeks 1% linna investeeringuist. Tänaseks kasutab kaasavat eelarvet suur osa Eesti omavalitsustest.
 
Täpsemat infot Põltsamaa valla 2019. aasta kaasava eelarve kohta leiab vallavalitsuse kodulehel.
 
Kaasavat eelarvet tutvustav infotund toimub Põltsamaa kultuurikeskuses teisipäeval, 5. märtsil kell 16-17.