Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa saab 1,25 miljonit eurot tänavavalgustuse uuendamiseks

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) tegi esmaspäeval, 28. jaanuaril otsuse, millega toetab Põltsamaa valla tänavavalgustuse uuendamist 1,25 miljoni euroga.
 
Projekti eesmärk on võtta kasutusele efektiivsem LED-valgustustehnoloogia ja vähendada sellega tänavavalgustuse elektritarbimist ligi neli korda. Tööde käigus uuendatakse Põltsamaa linnas, Puurmani alevikus ning Pikknurme ja Laasme külades 1053 tänavavalgustuspunkti. 
 
Projekti kogumaksumus on ligi 2,1 miljonit eurot. Põltsamaa valla omaosalus on sellest  834 tuhat eurot. Tänavavalgustuse uuendustööd peavad olema lõpetatud hiljemalt 2021. aasta sügiseks.
 
KIK on varemgi toetanud Põltsamaa valla tänavavalgustuse uuendamist. 
 
Esimese projekti raames uuendati Adavere aleviku ning Võhmanõmme ühe tänava valgustust. Renoveerimisel on veel Puurmani aleviku Jõgeva mnt tänavavalgustus, mis valmib hiljemalt 2019. aasta juunis. Esimese etapi maksumus kokku on ca 225 000 eurot, millest 153 tuhat eurot on KIKi toetus.
 
Tänavavalgustuse uuendamisprojekte teostab Põltsamaa Vallavara OÜ. Pärast teise projektivooru tööde teostamist jäävad oma järge ootama veel Pajusi piirkonna külad ca 300  valgustuspunktiga.
 
Põltsamaa valla tänavavalgustuse renoveerimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna „Energiatõhusus" meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine" tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine" eesmärkide elluviimiseks.