Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa vald ootab arendusettepanekuid

Põltsamaa Vallavalitsus ootab 29. maini ettepanekuid, mida rahastada maakonna arengustrateegia toetusmeetmest.
 
Toetus on küll mõeldud Põltsamaa valla arenduseks, kuid rahastuse saamiseks peab ettepanek kajastuma maakonna arengustrateegia tegevuskavas ning olema maakonnaülese mõjuga. Tegevuskava leiab vallavalitsuse kodulehel. Samas asub ka taotlusvorm.
 
Taotlejaks võib olla maakonna arengustrateegia tegevuskavas kokkulepitud tegevuse eestvedaja – kohaliku omavalitsuse üksus, MTÜ, sihtasutus, äriühing, riigiasutus, avalik-õiguslik ülikool. Minimaalne toetuse suurus on 30 000 € (põhivarainvesteeringute projektide puhul 50 000 €). Maksimaalne toetuse määr on 75%.
 
Laekunud ettepanekute seast valib vallavalitsus välja kaks ideed, mis esitatakse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusele (JAEK). JAEK esitab need omakorda Riigi Tugiteenuste Keskusele, kes kinnitab rahastuse saavad projektid.
 
„Kui eelnevalt planeerisid maakondlikku arengut maavalitsused, siis haldusreformiga anti see vastutusrikas ülesanne omavalitsustele endile," ütles riigihalduse minister Jaak Aab. Tema sõnul annab see valdadele ja linnadele suurema sõnaõiguse oma arengu ja prioriteetide planeerimiseks.
 
2019. aasta taotlusvooru eelarve on 6,15 miljonit eurot, millest Jõgeva maakonnale eraldati 314 551 eurot.
 
Toetusmeedet viiakse ellu osana riigi regionaalarengu strateegiast. Eesti regionaalarengu strateegia elluviimiseks suunab riik aastatel 2014-2020 kokku ligikaudu 324 miljonit eurot regionaaltoetusteks.
 
Ettepanekud palume saata aadressile info@poltsamaa.ee
 
Lisainformatsioon:
 
Kristi Klaos
Arengu- ja planeerimisosakonna juhataja
Põltsamaa Vallavalitsus
kristi.klaos@poltsamaa.ee | +372 529 4510
 
 
VAATA LISAKS