Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa vald katsetab erivajadustega inimeste isikukeskset teenusemudelit

Sotsiaalkindlustusamet sõlmis järgmiseks aastaks koostöölepingud 28 omavalitsusega, kes hakkavad psüühilise erivajadusega inimestele teenust osutama isikukeskse teenusmudeli järgi. Teiste hulgas hakkab teenust pakkuma ka Põltsamaa Vallavalitsus.
 
Isikukeskne lähenemine tähendab psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele, et abi osutatakse talle kohalikus omavalitsuses. Teenusemudelit on seni katsetanud 20 omavalitsust ning abi on saanud üle 600 inimese.
 
Sotsiaalkindlustusameti erihoolekande ja rehabilitatsioonitalitluse projektijuhi Katrin Tsuimani sõnul pakutakse isikukeskse teenusemudeli järgi inimesele mitmekülgset tuge võimalikult paindlikult. 
 
„See tähendab, et teenus kujuneb iga inimese puhul tema toetamiseks vajalikest erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevustest. Inimesel võib olla abi tarvis mitmes eluvaldkonnas: suhete, tervise, tööga või igapäevaelu korraldamisel. Nii toob kohaliku omavalitsuse juhtumikorraldaja inimese jaoks kokku eri valdkondade teenuseosutajad ning talle koostatakse üks terviklik abipakett," rääkis Tsuiman. 
 
Teenusmudeli tegevusi viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud projekti „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine" raames. Tegevuste kogumaht on 2022. aastal kuni 3,4 miljonit eurot.
 
Teenusemudeli kohta leiab lisainfot sotsiaalkindlustusameti kodulehelt