Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa vald alustas turismikoostööprojekti Viljandi- ja Järvamaaga

Põltsamaa vald on koostöös Viljandimaa, Järvamaa ja Tõrva vallaga arendamas Kesk-Eestis turvalist ja keskkonnasõbralikku turismiteenust ning valmistab ette ettevõtjatele suunatud koolitus- ja mentorprogrammi.
 
Viljandi- ja Järvamaa ning Põltsamaa ja Tõrva vald keskenduvad ühisprojektis kolmele olulisele teemale:
  • Turvaline teenus ja kriisijuhtimine. Tegemist on valdkonnaga, mis tänases turismimaailmas on möödapääsmatu ja tähtis igale teenusepakkujale. Projekt pakub neil teemadele ettevõtjatele kvaliteetseid koolitusi.
  • Säästev turism. Säästva arengu põhimõtete järgimist nõuavad üha enam erinevad institutsioonid kui soosivad ka külastajad. Mis need on, kuidas neid rakendada ning mil viisil jõuda kvaliteedimärgisteni EHE ja Green Key – kõike seda on ettevõtjal võimalik projektitegevuste käigus – nõustamisel ja koolitustel – teada saada.
  • Koolitus- ja mentorprogramm. Lisaks eelnevale viiakse läbi külastajauuring ja süvaintervjuud ettevõtjatega, mille põhjalt valmib teenusepakkuja vajadustele vastav koolitus- ja mentorprogramm.
Ühisprojekti juhtpartner on SA Viljandimaa Arenduskeskus.