Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa vald aitab koostöös riigiga kohandada puuetega inimeste kodusid nende vajadustele vastavaks


21.02.2019 avanes II taotlusvoor puuetega inimeste eluasemete füüsiliseks kohandamiseks.

Projekti esitamiseks on Põltsamaa Vallavalitsusel vaja kokku koguda kodu kohandamist vajavate isikute andmed ja soovid.

Taotlusvorm on kättesaadav SIIN.

Vallavalitsus ootab taotlusi kodude kohandamiste soovidega hiljemalt 30. aprilliks  2019.

Puudega isiku eluruumi kohandamise kulude hüvitamise kord

Taotluse võib saata e-postiga aadressil info@poltsamaa.ee või tuua paberkandjal vallavalitsuse sotsiaalosakonda (Lossi tn 9, Põltsamaa linn).

Esitatud taotlused on aluseks taotlemaks Põltsamaa Vallavalitsuse poolt toetust Euroopa Liidu struktuurfondi „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotlusvoorust.

Toetust saab taotleda puudega inimese erivajadusest tuleneva eluruumi kohandamiseks, sealhulgas

  • liikuvusega seotud toimingute (püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine) parandamiseks, sh eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  • hügieenitoimingute (pesemis- ja tualetitoimingud) parandamiseks;
  • köögitoimingute (toiduvalmistamine, söömine ja joomine) parandamiseks, sh kütte, ventilatsiooni, valgustuse jms juhtimisautomaatika ning suitsu-ja vinguandurite paigaldamist.

Kontaktisik: sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla, telefon 5332 5015, e-post merike.sumla@poltsamaa.ee