Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Ühisgümnaasium pakub tööd kodumajanduse õpetajale

Alates 1. septembrist 2021 lisandub PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI koosseisu 3 õppekohta (Adaveres, Lustiveres ning Aidus). Kokku hakkab ülevallalises koolis õppima ligi 850 õpilast.
 
Ootame järgmisest õppeaastast oma tegusasse kollektiivi:
 
KODUMAJANDUSE ÕPETAJAT (osalise koormusega 4-6 tundi nädalas)
gümnaasiumiastme valikkursuse "Kodumajandus ja ärietikett" tundide ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.
 
Kursuse põhiteemad:  suhtlemine; rõivastus; vastuvõttude liigitus; lauakombed; toidukultuur; toiduainete tundmine, eeltöötlemine, kuumtöötlemine, säilitamine; roogade valmistamine; laua katmine; menüü koostamine; kalkulatsioon. 
 
Oled sobiv kandidaat, kui Sul on huvi antud valdkonna vastu, oskused ja loovus noortega töötada, teadmised tänapäeva toitlusvaldkonnast ja ärietiketist. 
 
Omalt poolt pakume: 
  • paindlikku tööaega;
  • huvitavat ja mitmekesist tööd.
Tööle asumise aeg niipea kui võimalik. Töö toimub Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Veski tn 5 koolimajas. 
 
Avaldus ja kaaskiri, milles kirjeldad oma kogemusi antud valdkonnas ning CV palume saata hiljemalt 29. augustiks e-posti aadressile konkurss@poltsamaa.edu.ee
 
Kandidaadi isikuandmete töötlemisel lähtume Põltsamaa Ühisgümnaasiumi andmekaitsetingimustest https://www.poltsamaa.edu.ee/et/andmekaitsetingimused
Lisainformatsioon telefonil 775 1175.